Aktuálne posolstvo

25.05.2018
„Drahé deti!

V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste väčšmi dôverovali Bohu, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce dať. A v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech je vašou nádejou radosť zo stretnutia s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbávajte modlitbu, pretože modlitba koná zázraky.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Vymenovanie Apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie

Dňa 31. mája 2018 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka... Viac

Kardinál štátny sekretár Pietro Parolin o Medžugorí

30. októbra 2017 bol pri príležitosti slávnostného posvätenia Veľkej auly Chorvátskej katolíckej univerzity v Záhrebe na... Viac

Oficiálna internetová stránka pre pútnikov zo Slovenska

bola vytvorená na základe dohody s Informativnym centarom MIR Medjugorje a Mariánskym centrom Medžugorie Bratislava. Táto zmluva končí k... Viac

Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

V posolstvách Matky Božej nenájdete častejšie zdôrazňované slovo ako modlitba. Modlitba dokáže robiť zázraky. Názov modlitbového... Viac

P. Slavko Barbarič: Modlite sa spoločne s radostným srdcom

Pre mnohých veriacich sa Medžugorie stalo školou modlitby: mnohí sa totiž po príchode do tejto farnosti začali modliť. Mnohí v Medžugorí... Viac


Ďalšie informácie