Aktuálne posolstvo

25.12.2021
„Drahé deti!

Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Milé deti, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, lebo plodmi modlitby sú radosť a viera, bez ktorých nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prineste do svojich rodín a obohatíte všetkých tých, ktorých stretnete, aby pocítili milosť, ktorú vy prijímate.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia... Viac

Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila 27. novembra 2021 správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 143

Časopis MEDJUGORJE z decembra 2021 uverjňuje osobné svedectvo vizionárky Marije Pavlovičovej- Lunettiovej o svojom živote s Matkou... Viac

Zomrel arcibiskup Hoser

V piatok 13. augusta 2021 zomrel apoštolský vizitátor s osobitným určením pre farnosť Medžugorie Mons. Henryk Hoser. Arcibiskup Hoser... Viac

Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. - 6. augusta 2021

Milá mládež! Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri... Viac


Ďalšie informácie