Aktuálne posolstvo

25.03.2018
„Drahé deti!

Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto milostivom čase, keď tma bojuje so svetlom. Modlite sa, milé deti, vyspovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti. A kríž sa vám stane znamením víťazstva a nádeje. Buďte hrdí, že ste pokrstení a buďte vďační vo svojom srdci, že ste súčasťou Božieho plánu.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Ročné posolstvo Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2018

Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada a tešila som sa z maličkostí. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti... Viac

Kardinál štátny sekretár Pietro Parolin o Medžugorí

30. októbra 2017 bol pri príležitosti slávnostného posvätenia Veľkej auly Chorvátskej katolíckej univerzity v Záhrebe na... Viac

Oficiálna internetová stránka pre pútnikov zo Slovenska

bola vytvorená na základe dohody s Informativnym centarom MIR Medjugorje a Mariánskym centrom Medžugorie Bratislava. Táto zmluva končí k... Viac

Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

V posolstvách Matky Božej nenájdete častejšie zdôrazňované slovo ako modlitba. Modlitba dokáže robiť zázraky. Názov modlitbového... Viac

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2018

9. – 12. 5. 2018 – 6. medzinárodný seminár za život (pro life) 2. – 7. 7. 2018 –23. medzinárodný seminár pre kňazov... Viac


Ďalšie informácie