Aktuálne posolstvo

25.06.2018
„Drahé deti!

Toto je deň, čo mi dal Pán, aby som sa mu poďakovala za každého z vás. Za tých, čo sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, milé deti, pretože Boh je milosrdný, všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Kniha Stretnutia s pátrom Jozom už vyšla

Páter Jozo bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Milióny pútnikov na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť... Viac

Mladifest 2018

> Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2018 ŽIŤ Z BOŽIEHO SLOVA Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu. (Lk... Viac

Vymenovanie Apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie

Dňa 31. mája 2018 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – letný poriadok ( od 1. 6. 2017 do 31. 08. 2018)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE

Rozhovor s pátrom Petarom Ljubičičom nám umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta tohto výnimočného kňaza. Medžugorie bolo a je pre neho... Viac


Ďalšie informácie