Aktuálne posolstvo

25.07.2018
„Drahé deti!

Boh ma povolal, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa modlili k nemu a dôverovali v neho. Pretože on je vaše útočište pred každým zlom, ktoré striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní. Milé deti, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo. Nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Kniha Stretnutia s pátrom Jozom už vyšla

Páter Jozo bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Milióny pútnikov na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť... Viac

Mladifest 2018

> Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2018 ŽIŤ Z BOŽIEHO SLOVA Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu. (Lk... Viac

Vymenovanie Apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie

Dňa 31. mája 2018 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – letný poriadok ( od 1. 6. 2017 do 31. 08. 2018)

pondelok a utorok 7:30 h svätá omša – chorvátsky doobeda sväté omše v rozličných jazykoch poobede... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE

Rozhovor s pátrom Petarom Ljubičičom nám umožňuje nahliadnuť do duchovného sveta tohto výnimočného kňaza. Medžugorie bolo a je pre neho... Viac


Ďalšie informácie