Aktuálne posolstvo

25.10.2020
„Drahé deti!

V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás viedla po ceste spásy: k Tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti, vráťte sa k láske k Bohu a ON bude vašou silou a vaším útočišťom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Informácie

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 138

Časopis MEDJUGORJE zo septembra 2020 prináša rozhovor s vizionárkou Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou, ktorý poskytla v predvečer... Viac

Cestovanie do Medžugoria

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny rozhodla s platnosťou od 16. júla 2020 otvoriť štátne hranice aj pre občanov členských krajín... Viac

Knižka Posolstvá Kráľovnej pokoja

Matka Božia odovzdáva svoje posolstvá prostredníctvom vizionárov v Medžugorí už od 1. marca 1984. Najprv týždenne vždy vo štvrtok a od... Viac

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája) a letný poriadok (od 1. júna do 31. augusta)

Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája) pondelok a utorok 7:30 h... Viac

Zasväcujúca modlitba a modlitba za chorých

Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu a modlitbu za chorého v roku... Viac


Ďalšie informácie