Aktuálne posolstvo

25.12.2016
„Drahé deti!

S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, milé deti, a buďte naradovaní, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách a vo svete. A vy, milé deti, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás so svojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené na nebo a večnosť. Tak budete otvorení Bohu a jeho plánom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Ďalšie posolstvá

Novinky

Ročné posolstvo Jakovovi Čolovi 25. 12. 2016

„Drahé deti! Dnes v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a veľa ráz som vás pozývala, aby ste sa modlili za pokoj. Avšak, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktoré vám chce Boh darovať. Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Semináre modlitby a pôstu v roku 2017

Semináre modlitby a pôstu v exercičnom dome Domus pacis v mlčaní. Semináre vedú františkáni z Medžugoria.
Termíny seminárov pre slovenských pútnikov (v slovenčine):
19. - 24. 2. 2017 Kontakt: Vladimír Chromek +421 51 77 89 898 v.chromek@gmail.com
24. – 29. 9. 2017 Kontakt: Ondrej Valentin:+421 2 555 67 969; +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.sk

Páter Federico Lombardi o Medžugorí

Vedúci vatikánskej tlačovej agentúry P. Federico Lombardi zverejnil 5.7. 2016 krátku správu v súvislosti s otázkami niektorých novinárov a médií ohľadom Medžugoria: „V uplynulých dňoch sa vyskytli správy o možnom menovaní apoštolského administrátora pre medžugorskú svätyňu, ktorý by ju spravoval a podliehal by priamo Svätej Stolici. Hovoríme o jednej z možností, ktoré sa skúmajú, ale ešte nepadlo žiadne rozhodnutie. Preto je predčasné hovoriť o tom ako o rozhodnutej veci, alebo o rozhodnutí, ktoré bude čoskoro.“

Mimoriadne číslo časopisu MEDJUGORJE

Ponúkame našim čitateľom osobitné rozšírené číslo časopisu MEDJUGORJE - ROZHOVORY č. 1, ktoré je celé venované rozhovorom s vizionármi z rokov 1986 - 1990. Tieto rozhovory ešte neboli uverejnené v slovenskom jazyku. Objednať si ho môžete cez kapitolu Knižná ponuka

Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2017

27. 2. – 3. 3. 2017 – Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín
24. 5. – 27. 5. 2017 – 5. medzinárodný seminár za život (Seminár pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života, pro life aktivistov.)
15. 6. – 18. 6. 2017 – 6. medzinárodné stretnutie osôb so zdravotným postihnutím
3. – 8. 7. 2017 – 22. medzinárodný seminár pre kňazov
1. - 6. 8. 2017 – 28. medzinárodné stretnutie mladých - Festival mládeže
8. – 11. 11. 2017 – Medzinárodný seminár pre manželské páry