Naša adresa pre písomný kontakt:

Mariánske centrum Medžugorie
Františkánska 2
812 68 Bratislava

E-mail

marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk

Telefonický kontakt:
  • odkazová a objednávková služba: +421 - 948 401 104
    (zároveň je na odkazovači nahraté najnovšie posolstvo Matky Božej z Medžugoria)
  • redakcia časopisu MEDJUGORJE (telefón/fax/odkazovač): +421 - 905 254 742
Bankový účet Mariánskeho centra Medžugorie:

Prima Banka, a.s., č. účtu: 403 002 0318 / 3100
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318
SWIFT (BIC): LUBASKBX