Informácie

Spoločná modlitba ruženca s pápežom Františkom

Od 1. mája sa začína modlitbový ružencový maratón za ukončenie pandémie. Viac než 30 mariánskych pútnických miest vrátane Medžugoria sa zapojilo do tejto akcie. Iniciatíva vznikla na želanie pápeža Františka a organizuje ju Pápežská... Viac

Výročné zjavenie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo konáte v živote, konali s mojím Synom, s... Viac

Cestovanie do Medžugoria - stav k 16. 2. 2021

Rada ministrov Bosny a Hercegoviny rozhodla s platnosťou od 16. júla 2020 otvoriť štátne hranice aj pre občanov členských krajín Európskej únie (EÚ) a Schengenskej zóny. Podmienkou pre vstup je negatívny PCR test na Covid-19 z... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 140

Časopis MEDJUGORJE z marca 2021 prináša rozhovor s pátrom Miljenkom Štekom, ktorý bol kaplánom v Medžugorí a v súčasnosti je provinciálom františkánskej provincie v Hercegovine. Svoje povzbudivé slová pre čitateľov časopisu poskytol... Viac


Preklady večerného programu do slovenčiny

Riaditeľ Informačného centa MIR Medjugorje Vedran Vidovič oznámil, že od 22. marca 2019 je možné sledovať večerný modlitbový program z Medžugoria prostredníctvom internetu s prekladom do slovenského jazyku počas celého... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a nikdy vás neopustil, ani sa od vás nevzdialil. Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet i váš... Viac

Knižka Posolstvá Kráľovnej pokoja

Matka Božia odovzdáva svoje posolstvá prostredníctvom vizionárov v Medžugorí už od 1. marca 1984. Najprv týždenne vždy vo štvrtok a od januára 1987 každý mesiac vždy 25. v mesiaci. V knižke sú uvedené aj ročné posolstvá... Viac

Zasväcujúca modlitba a modlitba za chorých

Matka Božia zverila Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983 zasväcujúcu modlitbu k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu a modlitbu za chorého v roku 1985. Tieto modlitby odporúča viackrát sa modliť. Ponúkame ich vo forme zalaminovanej kartičky s... Viac

P. Slavko Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce

Knižka od pátra Slavka o sviatosti zmierenia poskytuje nový pohľad na spoveď. Hovorí o tom aj podnadpis knihy: Spoveď: prečo a ako? Spoveď sa pre mnohých zredukovala na vymenovanie hriechov, čakanie a pokutu a rozhrešenie. Sviatosť... Viac

Kardinál Angelo De Donatis otvára 30. medzinárodné stretnutie mládeže v Medžugorí – Mladifest 2019

Od 1. do 6. augusta 2019 sa v Medžugorí uskutoční 30. medzinárodné stretnutie mládeže – Mladifest 2019. Osobitný vyslanec Svätého Otca arcibiskup Hoser vysvetlil, že rozhodnutie Svätého Otca Františka o povolení organizovať púte do... Viac

strana 1