Mladifest 2018

>
Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2018
ŽIŤ Z BOŽIEHO SLOVA
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu. (Lk 24, 45)
streda 1. 8. 2018
18.00 modlitba posvätného ruženca
19.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, svätá omša
21.00 – 22.00 poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti
štvrtok 2. 8. 2018
06.00 – 06.40 modlitba posvätného ruženca na Vrchu zjavenia pri soche Matky Božej
09.00 ranná modlitba, katechéza, svedectvá
12.00 Anjel Pána, prestávka
16.00 svedectvá
18.00 modlitba posvätného ruženca
19.00 svätá omša
20.30 – 21.30 rozjímanie so sviečkami a modlitba pred krížom
piatok 3. 8. 2018
09.00 ranná modlitba, katechéza, svedectvá
12.00 Anjel Pána, prestávka
16.00 svedectvá
18.00 modlitba posvätného ruženca
19.00 svätá omša
20.30 – 21.30 procesia so sochou Panny Márie a poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti
sobota 4. 8. 2018
09.00 ranná modlitba, katechéza, svedectvá
12.00 Anjel Pána, prestávka
16.00 svedectvá (Cenacolo)
18.00 modlitba posvätného ruženca
19.00 svätá omša
21.15 divadelné predstavenie Cenacola
nedeľa 5. 8. 2018
Doobeda: nedeľné sväté omše v národných jazykoch
16.00 svedectvá
18.00 modlitba posvätného ruženca
19.00 svätá omša
20.30 – 21.30 poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti
21.30 – 22.00 MISIA, rozlúčka s piesňami
pondelok 6. 8. 2018
Výstup na Križevac (individuálne)
05.00 svätá omša na Križevci
POZNÁMKY
Prineste si, prosím, so sebou: malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlami, Sväté písmo a dáždnik alebo slnečník.
Prosíme skupiny, ktoré sa zúčastnia festivalu mládeže, aby si neplánovali počas tohto týždňa iný program.
Počas trvania festivalu (okrem nedele) sa nebudú konať žiadne sväté omše v dopoludňajších hodinách. Všetci pútnici sa zúčastnia na večernej svätej omši s mládežou.
Počas celého týždňa sa bude program simultánne prekladať aj do slovenčiny

02.10.2018