Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája) a letný poriadok (od 1. júna do 31. augusta)
Denný modlitbový program v Medžugorí – zimný poriadok (od 1. septembra do 31. mája)

pondelok a utorok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

utorok
21-22 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

streda
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

štvrtok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca:
v adventnom, vianočnom období a v období počas roka: radostné tajomstvá a tajomstvá ruženca svetla
v pôstnom období: bolestné tajomstvá a tajomstvá ruženca svetla
vo veľkonočnom období: tajomstvá ruženca svetla a slávnostné tajomstvá
18 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
19-20 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

piatok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
14 h pobožnosť krížovej cesty na Križevci

17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia

17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
19-20 h poklona krížu

sobota
7:30 h, 13 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca
21-22 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

nedele a sviatky
8, 11, 18 h svätá omša – chorvátsky
spovedanie doobeda počas svätých omší
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
14 h modlitba posvätného ruženca na Vrchu zjavenia

17-20 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia

17 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
18 h svätá omša
19-20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca


Denný modlitbový program v Medžugorí – letný poriadok ( od 1. júna do 31. augusta)

pondelok a utorok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
cez deň stretnutia podľa dohovoru
poobede tichá poklona v kaplnke
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
18 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
19 h svätá omša
20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

utorok
22-23 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

streda
7:30 h svätá omša – chorvátsky
Doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
cez deň stretnutia podľa dohovoru
poobede tichá poklona v kaplnke
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
18 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
19 h svätá omša
20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

štvrtok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
cez deň stretnutia podľa dohovoru
poobede tichá poklona v kaplnke
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
18 h modlitba posvätného ruženca: radostné tajomstvá a tajomstvá ruženca svetla
19 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
20-21 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

piatok
7:30 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
16 h pobožnosť krížovej cesty na Križevci
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
18 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
19 h svätá omša, požehnanie nábožných predmetov
20-21 h poklona krížu

sobota
7:30 h, 13 h svätá omša – chorvátsky
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
cez deň stretnutia podľa dohovoru
poobede tichá poklona v kaplnke
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia
18 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
19 h svätá omša
20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca
22-23 h poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

nedele a sviatky
7, 8, 11, 19 h svätá omša – chorvátsky
spovedanie doobeda počas svätých omší
doobeda sväté omše v rozličných jazykoch
poobede tichá poklona v kaplnke
16 h modlitba posvätného ruženca na Vrchu zjavenia
18-21 h modlitbový program a možnosť prijať sviatosť zmierenia 18 h modlitba posvätného ruženca: radostné a bolestné tajomstvá
19 h svätá omša
20 h požehnanie nábožných predmetov, modlitba za duševné a telesné uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca

30.04.2021