Termíny medzinárodných podujatí v Medžugorí v roku 2019


18. 3. – 22. 3. 2019

– 26. medzinárodná duchovná obnova organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja, medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín


29. 5. – 1. 6. 2019

– 7. medzinárodná duchovná obnova za život. S Matkou života: duchovná obnova pre lekárov a zdravotnícky personál, pre ochrancov života. Modlitba za tých, ktorí stratili svoje dieťa, ktorí sú zranení kvôli potratu, spontánnemu potratu, za manželov, ktorí si želajú dieťa, za pro life aktivistov, za obete násilia v rodine, za samostatne vychovávajúce matky, za tehotné.


8. – 13. 7. 2019

– 24. medzinárodná duchovná obnova pre kňazov


6. – 9. 11. 2019

– 20. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry.


Seminár pôstu, modlitby a ticha pre slovenských pútnikov


Seminár vedú medžugorskí františkáni v dome modlitby Domus Pacis. Pre slovenskú jazykovú skupinu sú tieto termíny:

10. – 15. 3. 2019

kontakt na prihlášky: Vladimír Chromek, +421 902 373 505, v.chromek@gmail.com


22. 9. – 27. 9. 2019


kontakt na prihlášky: Ondrej Valentin: +421 903 712 534, e-mail: skristoftour@post.sk


17.04.2019