Silvester v Medžugorí s nunciom arcibiskupom Luigim Pezzutom


Tisíce pútnikov z celého sveta sa zhromaždili v Medžugorí, aby sa spoločne poďakovali Pánovi a Matke Božej za uplynulý rok 2018 a vyprosili si požehnanie pre nový rok.
Program v kostole sa začal o 22. h eucharistickou poklonou. Po nej o 23.30 h otvoril slávenie svätej omše nuncius v Bosne a Hercegovine arcibiskup Luigi Pezzuto. Spoločne s ním slávili svätú omšu apoštolský vizitátor arcibiskup Henryk Hoser, provinciál františkánov P. Miljenko Šteko, farár P. Marinko Šakota a mnohí ďalší kňazi z celého sveta.
Nuncius Luigi Pezzuto vo svojej kázni poukázal na to, že 1. január usmerňuje náš pohľad na Matku Božiu. Panna Mária je Matkou nášho Pána a na tomto posvätnom mieste sa uctieva ako Kráľovná pokoja. Dnešná liturgia nás vyzýva, aby sme spoločne prevzali zodpovednosť za pokoj. Aj Svätý Otec František nás nabáda, aby sme sa stali tvorcami pokoja v tomto svete. Pápež František otvoril neľahkú tému – politiku. Použil heslo: „Dobrá politika je v službách mieru.“ Avšak my žijeme vo svete, ktorý je poznačený snahou za každú cenu hľadať moc a zotrvať pri nej. To vedie k zneužívaniu a nespravodlivostiam, ako nám to dokazujú dejiny.
Dobrá politika predstavuje vzácnu formu lásky. Čo pápež František myslí pod dobrou politikou? Hovorí, že je zlúčiteľná so spoločným zdravým rozumom a cez neho osvietená vierou a kresťanskými skúsenosťami.
Osobitnú pozornosť venovali pápež a nuncius mládeži v súčasnom svete. Je dôležité, aby sa mládež zapájala do práce na budúcnosti. Jedným z najväčších problémov našej doby je, že mládež je vo veľkom pokušení ničomu nedôverovať. Potrebujeme dať im priestor a dôveru, aby mohli byť nositeľmi rastu a pokroku vo svojej krajine.
Mierová politika sa musí vždy vytvárať v duchu Magnifikatu, ktorým Matka Božia, Kráľovná pokoja, v mene celého ľudstva vyznáva: „A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ (Lk 1, 50- 55)
Na záver svätej omše zaželal všetkým pútnikom požehnaný rok 2019.
sr. Kerstin

02.01.2019