Kardinál Angelo De Donatis otvára 30. medzinárodné stretnutie mládeže v Medžugorí – Mladifest 2019


Od 1. do 6. augusta 2019 sa v Medžugorí uskutoční 30. medzinárodné stretnutie mládeže – Mladifest 2019. Osobitný vyslanec Svätého Otca arcibiskup Hoser vysvetlil, že rozhodnutie Svätého Otca Františka o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz neznamená, že môžu prichádzať iba pútnici, ale aj biskupi a kardináli môžu sláviť svätú omšu v Medžugorí.
Slávnostnú svätú omšu pri otvorení festivalu 1. augusta 2019 bude sláviť kardinál Angelo De Donatis, pápežský vikár rímskej diecézy. Večernú svätú omšu o 19. hodine na záver stretnutia mládeže v pondelok 5. augusta 2019 bude sláviť arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorý bude mať počas stretnutia aj katechézu pre mladých.
Na Mladifeste sa zúčastní a bude mať katechézu aj tajomník Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života biskup Jose Rodriguez Carballo, apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine arcibiskup Luigi Pezzuto, kardinál Antonio Canizares Liovera, kardinál Vinko Puljič a ďalší biskupi.
Počas Mladifestu si budú môcť účastníci vypočuť osobné svedectvá, katechézy a zúčastniť sa procesií, meditácií, na poklone Najsvätejšej oltárnej sviatosti, pristúpiť k sviatosti zmierenia a spoločne sláviť svätú omšu. Je to príležitosť pre mladých ľudí z celého sveta navzájom sa spoznať a porozumieť si.
Mladifest sa ukončí svätou omšou na Križevci v utorok 6. augusta ráno o 5. hodine. Program festivalu sa bude vysielať cez internet aj so simultánnym prekladom do slovenského jazyka
Zdroj: www.medjugorje.hr

17.09.2019