Cestovanie do Medžugoria - stav k 6. 7. 2020


Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v Bosne a Hercegovine neočakávame, že počas najbližšieho obdobia už bude možné konať púte do Medžugoria.
Informáciu o možnosti cestovania bez obmedzení prinesieme ihneď, ako to umožnia príslušné štátne orgány aj na našej internetovej stránke.
V súčasnosti platí, že Bosna a Hercegovina nepatrí medzi tzv. zdravotne bezpečné krajiny. Od 6. júla 2020 platí po návrate povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Pri príchode z Bosny a Hercegoviny je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.a pri návrate do SR sa vyžaduje predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.


Medzinárodný seminár pre kňazov sa v tomto roku v Medžugorí nekoná, ale sa preložil na budúci rok od 5. do 10. júla 2021.
Večerný modlitbový program však môžete i naďalej sledovať cez internet. Sväté omše sa konajú len pri vonkajšom oltári a nekoná sa samostatná večerná adorácia. Kostol sa teraz zvonku i zvnútra opravuje a maľuje.
Všetkým čitateľom posiela pozdrav a spoločnú modlitbu z Medžugoria za všetky sprievodkyne a prekladateľky pani Oľga Merkovičová.

10.07.2020