Výročné zjavenie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo konáte v živote, konali s mojím Synom, s láskou, aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a iba vonkajšia. Len týmto spôsobom budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské Srdce sa bude radovať s vami. Ďakujem vám.“

30.04.2021