Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2021


Zjavenie, ktoré mala Ivanka trvalo 5 minút a mala ho vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:
Matka Božia dala toto posolstvo:
\"Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa.\"

14.08.2021