MEDJUGORJE - ROZHOVORY 4

Už je k dispozícii ďalšia brožúra s rozhovormi s vizionármi, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999 až 2004. Udalosti v Medžugorí sú založené na svedectvách šiestich detí, ktoré dosvedčujú, že sa im v roku 1981 zjavila Matka Božia. Táto udalosť úplne zmenila ich životy a oni sa stali žijúcim svedectvom o nesmiernej Božej láske, ktorá dovoľuje Matke Božej už viac než 41 rokov prichádzať na svet, učiť nás a viesť k svojmu Synovi prostredníctvom svojich posolstiev. V uverejnených rozhovoroch už možno vidieť zrelú vieru dospelých ľudí, ktorí si vybrali svoju životnú cestu a poznajú bežné starosti väčšiny obyčajných ľudí, ktorí majú svoje rodiny. Práve preto je ich svedectvo z tohto obdobia veľmi poučné, lebo dokazuje, že snaha o svätosť musí byť v každom stave a povolaní. Boh musí mať u nás prvé miesto.

19.03.2022