Ročné posolstvo Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2022


Ivanka Ivankovičová-Elezová mala pravidelné ročné zjavenie 25. júna 2022. Matka Božia jej pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 zverila posledné desiate tajomstvo a povedala, že sa jej bude až do konca jej života zjavovať raz ročne a to na výročie zjavení 25. júna.
Tak to bolo aj tento rok. Zjavenie trvalo 5 minút (18.34 h – 18.39 h) a mala ho vo svojom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:
\"Matka Božia dala toto posolstvo:

,Milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!‘

Matka Božia nás všetkých požehnala.“

08.03.2023