Nový farár v MedžugoríV nedeľu 14. augusta 2022 bol vo farskom kostole svätého Jakuba v Medžugorí na svätej omši o 11. h slávnostne uvedený do úradu medžugorského farára P. Zvonimir Pavičič . Svätú omšu slúžil Mons. Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie. Koncelebrácie sa zúčastnil bývalý farár z Medžugoria P. Marinko Šakota, nový farár z Medžugoria P. Zvonimir Pavičič a ďalší kňazi. Na začiatku slávenia prečítal otec Antonio Primorac dekrét biskupa Mostarsko-Duvanskej diecézy Mons. Petara Paliča, ktorým bol páter Zvonimir Pavičič vymenovaný za nového farára v Medžugorí.
Potom P. Zvonimir Pavičič obnovil sľub, ktorý dal počas svojej kňazskej vysviacky, a dostal kľúč od kostola, aby s autoritou viedla ľudí, ktorých mu Boh zveril, aby vysluhoval sviatosti a raz si zaslúžili, aby so svojím stádom vstúpil do večného života v nebi. Potom požehnal seba i všetkých veriacich zhromaždených na tejto slávnostnej svätej omši svätenou vodou. Vo svojej kázni sa stručne zmienil o dnešnom evanjeliu a povedal, že k rozdeleniu dochádza nielen medzi nami a ostatnými, ale môže sa to stať aj v nás samých zakaždým, keď sa odchýlime od Božích prikázaní a vyberieme sa cestou najmenšieho odporu, aby sme sa páčili spoločnosti. „Nie je vždy ľahké uviesť svoj život do súladu s Božím Slovom, ale nie je to nemožné. Nemusíme sa báť úsudku spoločnosti, ba ani možného rozdelenia. Keď je pre nás ťažké obstáť proti tým, ktorí odmietajú Boha, volajme ako žalmista, čo sme dnes všetci spievali: ,Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc,‘ a Pán príde, aby nám pomohol a bol našou silou, naším Záchrancom. Že je možné uviesť svoj život do súladu s Božím Slovom, dokazuje aj množstvo svedkov, zástupy svätých, o ktorých hovorí List Hebrejom. Môžu nám byť neustálou pripomienkou, že svoj život by sme mali vždy sústrediť na Boha a zosúladiť ho s Božím Slovom. Nech nás vždy sprevádza ich príhovor. Najmä príhovor Bohorodičky, Kráľovnej pokoja. a nášho patróna sv. Jakuba,“ povedal páter Zvonimir Pavičič a na záver svätej omše poprosil všetkých, aby sa za neho a za všetkých kňazov, ktorí pôsobia v tejto farnosti, modlili, aby dobre slúžili Bohu a ľuďom.
Predošlý farár P. Marinko Šakota vyzval všetkých, aby sa poďakovali sa Pánovi a Matke Márii za nového farára. Na záver poďakoval Pánovi, Panne Márii a farníkom za všetko, čo sa za tie roky udialo, a poprosil o odpustenie, ak niekomu ublížil.
(zdroj: www.medjugorje.hr)

08.03.2023