MEDJUGORJE - ROZHOVORY 5

Už je k dispozícii piata brožúra s rozhovormi s vizionármi. Postupne sme vám ich prinášali ako svedectvá vizionárov z rokov 1986 až 2010.
Keď sa začali zjavenia Matky Božej v Medžugorí v roku 1981, boli vizionári ešte deťmi. Zjavenie Matky Božej úplne zmenilo ich životy. Nezmenilo však ich ľudské dospievanie a dozrievanie, ostali úplne obyčajnými ľuďmi so svojimi vlastnosťami, talentami, túžbami a chybami. Každý z nich má svoju vlastnú životnú cestu. Pri rozhovoroch s Matkou Božou počas zjavení nedostávali presné pokyny, ako majú konať vo svojom osobnom živote. Ich život je odpoveďou na láskavé pozvanie Matky Božej, ktorá nám chce ukázať skutočný zmysel nášho bytia a cestu k pokoju a šťastiu. A to je cesta k jej Synovi.
Dlhé roky spolupráce s Matkou Božou sa zvykli označovať ako „škola Panny Márie“. Je to učebnica pedagogiky, ktorú nám trpezlivo a s veľkou láskou pripravila naša nebeská Matka. Prichádza ako Kráľovná pokoja. Ľudstvo sa nachádza v ťažkej situácii a Matka Božia prichádza s ponukou na ozdravenie. Dáva nám rady, ako je možné dosiahnuť zmenu. Ukazuje nám prostriedky, ktoré sú veľmi osožné na dosiahnutie zmierenia – s Bohom i ľuďmi medzi sebou. Páter Jozo Zovko, ktorý bol medžugorským farárom v čase, keď sa začali zjavenia, nazval tieto prostriedky päť kameňov: modlitba, pôst, svätá omša, sviatosť zmierenia a Sväté písmo.
Brožúru si možno objednať v časti Knižná ponuka.

20.03.2023