Priamy prenos z Medžugoria - obmedzenie prekladu do slovenčiny

Internetové vysielanie večerného programu môžete sledovať cez odkaz na našej stránke avšak len cez prehliadač Internet Explorer. Simultánny preklad do slovenského jazyka od 3. novembra 2017 do mája 2018 sa zabezpečuje len počas ohlásených pútnických zájazdov do Medžugoria.
Prenos zabezpečuje priamo Informativni centar MIR Medjugorje a ten neumožňuje zatiaľ využívať iné prehliadače.
Simultánny preklad do slovenského (českého) jazyka a internetový prenos v slovenskom (českom) jazyku je hradený len z vašich dobrovoľných príspevkov.
Svoj príspevok môžu návštevníci Medžugoria odovzdať priamo na informáciách vedľa farského úradu v Informativnom centare MIR Medjugorje v Medžugorí. Odporúčaná výška príspevku pre pútnikov za preklad a internetové vysielanie v slovenskom (českom) jazyku sú 2 eurá na osobu a pobyt. Ďakujeme vám, že svojou štedrosťou umožňujete zabezpečiť preklad a vysielanie.

17.04.2018