Informácie

Výzva Svätého Otca Františka

Vyzývam všetkých, aby 2. marec 2022 Popolcovú stredu urobili Dňom pôstu za pokoj: nech sa veriaci intenzívne zasvätia modlitbe a pôstu. Kiež Kráľovná pokoja ochráni svet pred vojnovým šialenstvom. Tweet pápeža Františka... Viac

MEDJUGORJE - ROZHOVORY 4

Už je k dispozícii ďalšia brožúra s rozhovormi s vizionármi, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999 až 2004. Udalosti v Medžugorí sú založené na svedectvách šiestich detí, ktoré dosvedčujú, že sa im v roku 1981 zjavila Matka Božia. Táto... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2021

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento... Viac

Nový apoštolský vizitátor pre Medžugorie

Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila 27. novembra 2021 správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho, titulárneho arcibiskupa Vibo Valentia (Vibo Valentia - lat. Dioecesis Vibonensis), bývalého... Viac

Zomrel arcibiskup Hoser

V piatok 13. augusta 2021 zomrel apoštolský vizitátor s osobitným určením pre farnosť Medžugorie Mons. Henryk Hoser. Arcibiskup Hoser bol v posledných dňoch hospitalizovaný na kardiologickom oddelení varšavskej nemocnice, kde aj... Viac

Posolstvo Svätého Otca Františka účastníkom Festivalu mládeže v Medžugorí 1. - 6. augusta 2021

Milá mládež! Festival mládeže je týždňom vrúcnej, oddanej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri slávení Eucharistie, eucharistickej poklony a sviatosti zmierenia. Táto udalosť - podľa... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2021

Zjavenie, ktoré mala Ivanka trvalo 5 minút a mala ho vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:Matka Božia dala toto posolstvo: \"Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa, modlite... Viac

Výročné zjavenie vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože on vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s... Viac

Ročné posolstvo Panny Márie vizionárovi Jakovovi Čolovi 25. 12. 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a nikdy vás neopustil, ani sa od vás nevzdialil. Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet i váš... Viac

Nové číslo časopisu MEDJUGORJE č. 143

Časopis MEDJUGORJE z decembra 2021 uverjňuje osobné svedectvo vizionárky Marije Pavlovičovej- Lunettiovej o svojom živote s Matkou Božou. Prináša spomienku na zosnulého apoštolského vizitátora arcibiskupa Hosera a rozhovor s pátrom... Viac

strana 2