Prečo putovať?

Pútnické cesty nie sú turistickými zájazdmi. Cieľom nie je poznávanie cudzích krajín, prírody a obyčajov, ani dovolenková rekreácia. Odporúčame pozorne si prečítať slová pátra Slavka Barbariča o význame púti do Medžugoria, aby sme pochopili čo je zmyslom a cieľom putovania do Medžugoria.

Pre púte, ktoré zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie, odporúča sa zobrať so sebou:

  • Sväté písmo, rádio so slúchadlami na príjem simultánneho prekladu počas prednášok a svätej omše
  • Platný občiansky preukaz alebo pas
  • Vreckové (stačí v eurách, vo väčších obchodoch je možné platiť aj bankovými kartami)

Stály program púte:

  • Účasť na večernom medžugorskom modlitbovom programe
  • Výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty a Vrch zjavenia (Podbrdo) s modlitbou posvätného ruženca
  • Čas pre individuálny duchovný program (rozhovor s kňazom, prijatie sviatosti zmierenia)

Termíny pútí v roku 2022

Konkrétne termíny pútí do Medžugoria budeme zverejňovať len pokiaľ bude zachovaný charakter púte t.j. púť je organizovaná farským spoločenstvom, kresťanskou cestovnou kanceláriou, alebo má po celý čas k dispozícii kňaza, aby bol zaručený program púte v súlade s usmernením farského úradu v Medžugorí. Prosíme organizátorov, ktorí majú záujem o zverejnenie púte, aby poslali podklady mailom na adresu marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk

Slovenskí a českí sprievodcovia v Medžugorí

Oľga Merkovičová
Mobil : 00387 63 320 757
mail : anton.merkovic@tel.net.ba olga.merkovic@yahoo.com
web: www.olga-medjugorje.com
Pre pútnikov ponúka aj možnosť zabezpečiť ubytovanie v Medžugorí
Anamarija Zelenika
mobil : 00387 63 472 584
mail : anamarija2807@hotmail.com
Kateřina Čurkovič
mobil : 00387 63 462 867
mail : katerina.curkovic.celoudova@seznam.cz
Terézia Gažiová
mobil : 00387 63 057 348
mail : gospa3@gmail.com

Praktické rady pre pútnikov zo Slovenska a Čiech


Upozorňujeme pútnikov, že treba sledovať aktuálne protiepidemické opatrenia.

1. Pre pútnikov, ktorí prichádzajú zo Slovenska alebo Českej republiky samostatne osobnými motorovými vozidlami, odporúčame použiť diaľnicu E71 a E65 cez Chorvátsko: Záhreb – Split – hr. priechod Nova Sela (G.P. Nova Sela) do Bosny a Hercegoviny, kde pokračujete po diaľnici smer Sarajevo až po koniec diaľnice, kde použijete výjazd Medjugorje.
2. Večerný modlitbový program je simultánne prekladaný do slovenčiny alebo češtiny. K tomu potrebujete rádioprijímač s FM frekvenciou so slúchadlami (má to väčšina mobilných telefónov). Slovenská frekvencia je 102,6 MHz. Zabezpečenie vysielania a prekladu sa hradí z prostriedkov pútnikov, ktoré na tento účel uhradia pútnici alebo zástupcovia pútnikov pri organizovaných púťach v Informačnom centre MIR v Medžugorí. (Odporúčaná suma je 2 eurá za osobu a pobyt).
3. Medžugorie je súčasťou republiky Bosna a Hercegovina, ktorá nie je členom Európskej únie. Na vstup do BiH však občanom Slovenska i Česka stačí platný občiansky preukaz alebo pas. Treba však rešpektovať colné predpisy o dovoze a vývoze tovaru (najmä dbať na povolené množstvá pri vývoze alkoholu a cigariet).
4. V Medžugorí je oficiálna mena Konvertibilna marka (KM), avšak akceptujú vo väčšine obchodov aj eurá. Odporúčame platiť platobnou kartou, ktorú akceptujú väčšie obchody aj benzínové čerpacie stanice. Kurz je približne 1 euro = 2 KM.
5. Telefonovanie a používanie internetu cez mobilných operátorov v Bosne a Hercegovine je drahé, podstatne drahšie ako v Chorvátsku – už nie ste v EÚ. Odporúčame použiť volania cez internet v miestach, kde je bezplatný prístup na internet - wifi (má to väčšina ubytovacích zariadení).
6. Pamätajte, že aj nákupom drobných suvenírov a nábožných predmetov podporujete predajcu. Preto odporúčame nakupovať vo farskom obchode alebo u veriacich v Medžugorí, ktorých poznáte alebo vám odporučia sprievodcovia.
7. Aj pri individuálnych pobytoch v Medžugorí využívajte služieb oficiálnych sprievodcov pre našu jazykovú oblasť, ktorí vám radi pomôžu a poradia.
8. Medžugorie je miestom modlitby a stíšenia. Prispôsobte si svoj denný program tak, aby ste sa mohli zúčastniť denného modlitbového programu, ktorý sa začína o 17. hodine (v lete o 18. hodine). Presný rozpis modlitbového programu nájdete v časti Informácie. Kňazi, ktorí chcú koncelebrovať na svätej omši počas večerného programu, musia sa zaregistrovať v Informačnom centre MIR Medjugorje. Treba mať so sebou celebret a na svätú omšu svoju albu.

Termíny pútnických ciest

Šemabus s.r.o. 919 09 Šelpice 32

Jún 2022
27.6. – 5.7.2022

Júl 2022
30.7. – 7.8.2022 – festival mládeže Mladifest

August 2022
8.8. – 14.8.2022

August 2022
16.8. – 22.8.2022


Bližšie informácie a kontakt: Martin Šeliga – tel.: 0905 402 620
www.semabus.sk, e-mail: semabus.sro@gmail.com
Doprava klimatizovaným autobusom, zabezpečené ubytovanie, polpenzia, duchovná služba kňaza, sprievodca
Nástupné miesta: Trnava, Bratislava

CK NOE travel, s.r.o. Piešťany

Apríl 2022
13.4. - 18.4.2022 – Veľká noc v Medžugorí (letecky)
13.4. - 19.4.2022 – Veľká noc v Medžugorí (autobusom)

Júl 2022
22.7. - 28.7.2022 – Odpustová slávnosť sv. Jakuba
31.7. - 7.8.2022 – festival mládeže Mladifest

August 2022
22.8. - 1.9.2022 – Letná púť do Medžugoria (5 dní Medžugorie) + pobyt pri mori vo Vodiciach v Chorvátsku (5 dní)

September 2022
7.9.2022 - 13.9.2023 – sviatok Narodenia Panny Márie a sviatok Povýšenia Svätého kríža

December 2022
28.12.2022 - 3.1.2023 – Silvester a Nový rok v Medžugorí

Bližšie informácie a kontakt: Simona Hanuliaková, tel.: 0902 057 999, info@pute.sk, www.pute.sk, www.facebook.com/pute.sk

ŠOLTÉS TRAVEL s.r.o., Prešov

Február 2022
18.2. - 22.2.2022

Marec 2022
15.3. - 20.3.2022 – Ročné zjavenie vizionárke Mirjane

Apríl 2022
3.4. - 8.4.2022 – Púť pred Veľkou nocou

Máj 2022
17.5. - 23.5.2022

Jún 2022
21.6. - 28.6.2022 – 41. výročie zjavenia

Júl 2022
21.7. - 28.7.2022 – Odpust sv.Jakuba
30.7. - 7.8.2022 – 33. Mladifest

August 2022
10.8. – 17.8.2022 – sviatok Nanebovzatia Panny Márie
19.8. – 25.8.2022
27.8. - 2.9.2022

September 2022
9.9. - 16.9.2022 – sviatok Povýšenia Svätého kríža

Október 2022
5.10. - 11.10.2022 – sviatok Ružencovej Panny Márie

December 2022
28.12.2022 - 03.01.2023 – Silvester a Nový rok v Medžugorí


Bližšie informácie a kontakt: Mgr. Michal Šoltés - 00421 903 604 488, PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. - 00421 902 819 392
e-mail: info@soltestravel.sk, web: www.soltestravel.sk Facebook: @soltestravel

Slávka Lenčová, Smižany

September 2022
5.9. – 12.9.2022 púť sprevádzaná s kňazom


Bližšie informácie a kontakt: Slávka Lenčová 0907872198
Nástupné miesta: Smižany, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina , Šahy