Prečo putovať?

Pútnické cesty nie sú turistickými zájazdmi. Cieľom nie je poznávanie cudzích krajín, prírody a obyčajov, ani dovolenková rekreácia. Odporúčame pozorne si prečítať slová pátra Slavka Barbariča o význame púti do Medžugoria, aby sme pochopili čo je zmyslom a cieľom putovania do Medžugoria.

Pre púte, ktoré zabezpečuje Mariánske centrum Medžugorie, odporúča sa zobrať so sebou:

  • Sväté písmo, rádio so slúchadlami na príjem simultánneho prekladu počas prednášok a svätej omše
  • Platný občiansky preukaz alebo pas
  • Vreckové (stačí v eurách, vo väčších obchodoch je možné platiť aj bankovými kartami)

Stály program púte:

  • Účasť na večernom medžugorskom modlitbovom programe
  • Výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty a Vrch zjavenia (Podbrdo) s modlitbou posvätného ruženca
  • Čas pre individuálny duchovný program (rozhovor s kňazom, prijatie sviatosti zmierenia)

Praktické rady pre pútnikov zo Slovenska a Čiech

1. Pre pútnikov, ktorí prichádzajú zo Slovenska alebo Českej republiky samostatne osobnými motorovými vozidlami, odporúčame použiť diaľnicu E71 a E65 cez Chorvátsko: Záhreb – Split – hr. priechod Bijača do Bosny a Hercegoviny, kde pokračujete po diaľnici smer Sarajevo až po koniec diaľnice, kde použijete výjazd Medjugorje.
2. Od apríla do konca októbra je večerný modlitbový program simultánne prekladaný do slovenčiny alebo češtiny. K tomu potrebujete rádioprijímač s FM frekvenciou so slúchadlami (má to väčšina mobilných telefónov). Slovenská frekvencia je 102,6 MHz. Zabezpečenie vysielania a prekladu sa hradí z prostriedkov pútnikov, ktoré na tento účel uhradia pútnici alebo zástupcovia pútnikov pri organizovaných púťach v Informačnom centre MIR v Medžugorí v sume 2 eurá za osobu a pobyt.
3. Medžugorie je súčasťou republiky Bosna a Hercegovina, ktorá nie je členom Európskej únie. Na vstup do BiH však občanom Slovenska i Česka stačí platný občiansky preukaz alebo pas. Treba však rešpektovať colné predpisy o dovoze a vývoze tovaru (najmä dbať na povolené množstvá pri vývoze alkoholu a cigariet).
4. V Medžugorí je oficiálna mena Konvertibilna marka (KM), avšak akceptujú vo väčšine obchodov aj eurá. Odporúčame platiť platobnou kartou, ktorú akceptujú väčšie obchody aj benzínové čerpacie stanice. Kurz je približne 1 euro = 2 KM.
5. Telefonovanie cez mobilných operátorov v Bosne a Hercegovine je drahé, podstatne drahšie ako v Chorvátsku – už nie ste v EÚ. Odporúčane použiť volania cez internet v miestach, kde je bezplatný prístup na internet (má to väčšina ubytovacích zariadení).
6. Pamätajte, že aj nákupom drobných suvenírov a nábožných predmetov podporujete predajcu. Preto odporúčame nakupovať vo farskom obchode alebo u veriacich v Medžugorí, ktorých poznáte alebo vám odporučia sprievodcovia.
7. Aj pri individuálnych pobytoch v Medžugorí využívajte služieb oficiálnych sprievodcov pre našu jazykovú oblasť., ktorí vám radi pomôžu a poradia.
8. Medžugorie je miestom modlitby a stíšenia. Prispôsobte si svoj denný program tak, aby ste sa mohli zúčastniť denného modlitbového programu, ktorý sa začína o 17. hodine (v lete o 18. hodine). Presný rozpis modlitbového programu nájdete v časti Informácie

Slovenskí a českí sprievodcovia v Medžugorí

Oľga Merkovičová
Mobil : 00387 63 320 757
mail : anton.merkovic@tel.net.ba olga.merkovic@yahoo.com
web: www.olga-medjugorje.com
Pre pútnikov ponúka aj možnosť zabezpečiť ubytovanie v Medžugorí
Anamarija Zelenika
mobil : 00387 63 472 584
mail : anamarija2807@hotmail.com
Kateřina Čurkovič
mobil : 00387 63 462 867
mail : katerina.curkovic.celoudova@seznam.cz
Terézia Gažiová
mobil : 00387 63 057 348
mail : gospa3@gmail.com

Termíny pútí v roku 2019

Konkrétne termíny pútí do Medžugoria budeme zverejňovať len na odporúčanie oficiálnych sprievodcov pre slovenských a českých pútnikov, aby bol zaručený program púte v súlade s usmernením farského úradu v Medžugorí. Prosíme organizátorov, ktorí majú záujem o zverejnenie púte, aby poslali podklady mailom na adresu marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk Vo svojej požiadavke na zverejnenie zároveň oznámte meno sprievodcu,s ktorým v Medžugorí spolupracujete.

Termíny pútnických ciest

CK Gospa TravelApríl 2019
17.4.-23.4.2019 Veľká noc v Medžugorí
29.4.-6.5.2019 zjavenie 2. v mesiaci Mirjane

Máj 2019
7.5.-12.5.2019
19.5.-24.5.2019
28.5.-3.6.2019 seminár pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Jún 2019
9.6.-13.6.2019
9.6.-14.6.2019
15.6.-21.6.2019
20.6.-27.6.2019 výročie zjavení

Júl 2019
9.7.-16.7.2019
14.7.-21.7.2019
20.7.-27.7.2019 sviatok sv. Jakuba
30.7.-7.8.2019 Festival mladých

August 2019
9.8.-16.8.2019
17.8.-24.8.2019
18.8.-25.8.2019
26.8.-1.9.2019

September 2019
4.9.-11.9.2019
12.9.-18.9.2019 sviatok Povýšenia Svätého kríža
20.9.-26.9.2019
28.9.-5.10.2019

Október 2019
6.10.-12.10.2019
14.10.-20.10.2019
22.10.-28.10.2019

November 2019
20.11.-27.11.2019

December 2019
28.12.2019-3.1.2020


Bližšie informácie a kontakt: Vlado Chromek – tel.: 051/77 89 898, 0902 373 505, 0907 563 317, e-mail: v.chromek@gmail.com, web: www.gospatravel.sk, Facebook: CK Gospa Travel
1. trasa: Prešov - Poprad - Ružomberok - Žilina - Trenčín - Trnava – Bratislava
2. trasa: Prešov - Košice – Bratislava
3. trasa: Prešov - Poprad - Ružomberok – Banská Bystrica - Nitra - Trnava - Bratislava

CK Krištof tour, Bratislava

Jún 2019
9.6.-15.6.2019
28.6.-6.7.2019

Júl 2019
7.7.-14.7.2019
21.7.-28.7.2019
30.7.-7.8.2019 Festival mladých

August 2019
24.8. - 31.8.2019

September 2019
7.9.-14.9.2019
21.9.-28.9.2019 seminár pôstu, modlitby a ticha pre slovenských pútnikov v Domus pacis


Bližšie informácie a kontakt: CK KRIŠTOF TOUR, p. Ondrej Valentin, e-mail: kristoftour@gmail.com, tel: +421-903 712 534

CK NOE travel, s.r.o. Piešťany

Máj 2019
10.5. - 16.5.2019 – sviatok Fatimskej Panny Márie

Jún 2019
21.6. - 28.6.2019 – 38. výročie zjavenia

Júl 2019
15.7. - 21.7.2019 – Odpust sv.Jakuba
30.7. - 7.8.2019 – 30. Mladifest

September 2019
13.9. - 19.9.2019 Povýšenie Svätého kríža

Október 2019
4.10. - 10.10.2019

Nástupné miesta – podľa zloženia pútnikov:
1.trasa: Trenčín – Nové Mesto nad Váhom – Myjava - Piešťany – Trnava – Bratislava
2.trasa: Košice – Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trenčín – Prievidza – Topoľčany – Nitra – Trnava – Bratislava
3.trasa: Košice – Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom – Piešťany – Trnava –Bratislava

Bližšie informácie a kontakt: Ing. Simona Mitanová, NOE travel, s.r.o., Nitrianska ulica 6422/17, 921 01 Piešťany v priestoroch Farského úradu sv. Cyrila a Metoda tel.: 0902 057 999, info@noetravel.sk, www.pute.sk, www.facebook.com/pute.sk

CK ŠOLTÉS TRAVEL , s.r.o. Prešov

Jún 2019
21.6. - 28.6.2019 – 38. výročie zjavenia
30.6. - 7.7.2019

Júl 2019
21.7. - 28.7.2019 – Odpust sv.Jakuba
30.7. - 7.8.2019 – 30. Mladifest

August 2019
11.8. - 18.8.2019
25.8. - 31.8.2019

September 2019
12.9. - 18.9.2019 – Povýšenie Svätého kríža
22.9. - 28.9.2019

December 2019
28.12.2019 - 03.01.2020

Možné trasy do Medžugoria – podľa zloženia pútnikov:
1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
2. Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trnava – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
3. Prešov – Poprad – Ružomberok – Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Bližšie informácie a kontakt: Mgr. Michal Šoltés - 00421 903 604 488, PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. - 00421 902 819 392, e-mail: info@soltestravel.sk, web: www.soltestravel.sk, www.podnaput.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: ŠOLTÉS TRAVEL - PodNaPut.sk